corona đã làm gì chúng ta thế này?

Kể từ cuối tháng 12, khi chớm nghe phong thanh về một chủng virus mới tương tự như SARS, mình đã biết đây sẽ là một trận chiến dài. Thế nhưng những tổn hại mà dịch bệnh gây ra không chỉ là về mặt sức khoẻ cộng đồng, mà corona còn lột trần xã hội… Continue reading corona đã làm gì chúng ta thế này?