chuyển kênh

/Dành tặng cho những tình bạn đánh mất/ Mấy ngày trước mình vô tình xem MV của Ngọt mang tên "Chuyển kênh". Giây phút ca sĩ chính hát "Và nếu Bạn chán, thì cứ, chuyển kênh thôi mà...", trong đầu mình chợt click. https://youtu.be/ECZVU4x6Xq0 "Nếu như bạn cô đơn sao không chuyển kênh đi" Tất… Continue reading chuyển kênh