february phonograph

02022020, my birthday this year is a palindrome, meaning it's the same when read forwards or backwards. On CNN, they call it "the first global palindrome day in 909 years". I feel special but at the same time this doesn't mean anything or serve any purpose LOL. By the way, on this one-of-the-kind occasion, I… Continue reading february phonograph

chuyển kênh

/Dành tặng cho những tình bạn đánh mất/ Mấy ngày trước mình vô tình xem MV của Ngọt mang tên "Chuyển kênh". Giây phút ca sĩ chính hát "Và nếu Bạn chán, thì cứ, chuyển kênh thôi mà...", trong đầu mình chợt click. https://youtu.be/ECZVU4x6Xq0 "Nếu như bạn cô đơn sao không chuyển kênh đi" Tất… Continue reading chuyển kênh